Sertificētie algologi Latvijā, 2020. gada 19. novembrī:

1. Inta Čerņavska
2. Jānis Labucis
3. Dzintra Vāvere
4. Elmārs Patriks Borins
5. Viktorija Džabijeva
6. Vladimirs Gromakovskis
7. Alla Haduņkina
8. Gunārs Grigulis
9. Inga Lavrenova
10. Aiva Lībere
11. Reinis Rudzāts
12. Sana Vaivode
13. Eva Strīķe
14. Dagmāra Pandere
15. Vitālijs Ignatovs
16. Inese Kokare
17. Ziedonis Mauliņš
18. Jānis Ozoliņš
19. Linda Zvaune
20. Zane Jaunberga
21. Valda Berga
22. Anita Bernharde
23. Iveta Golubovska
24. Ligita Igaune
25. Aleksejs Miščuks
26. Jeļena Reste
27. Edgars Vasiļevskis
28. Mihails Arons
29. Gundega Āva
30. Iveta Barkāne
31. Valentīna Berga
32. Irina Evansa
33. Ināra Gavare

34. Guntis Iļķēns
35. Daina Jēgere
36. Dzintra Krišjāne
37. Daina Kurme
38. Igors Leonardovs
39. Ināra Logina
40. Maija Māliņa
41. Nataļja Morlata
42. Igors Paņihins
43. Anda Seņko
44. Ligita Smeltere
45. Vilnis Sosārs
46. Ilze Supe
47. Ingrīda Tambora
48. Indulis Vanags
49. Viktors Vestermanis
50. Egita Vītola-Rabāce
51. Ilze Zirnīte
52. Aija Freimane
53. Ivars Krastiņš
54. Žanna Labinska
55. Māra Ose
56. Dace Strazda
57. Anna Volāne
58. Līga Mekša
59. Mihails Dolguševs
60. Samanta Mārtiņa
61. Andra Matuševica
62. Iļja Noviks
63. Dmitrijs Sergejevs
64. Oksana Žukova
65. Jānis Kolbergs

Latvijas sertificēti algologi uz 2018. gada oktobri

1. Inta Čerņavska
2. Jānis Labucis
3. Dzintra Vāvere
4. Elmārs Patriks Borins
5. Viktorija Džabijeva
6. Vladimirs Gromakovskis
7. Alla Haduņkina
8. Gunārs Grigulis
9. Inga Lavrenova
10. Aiva Lībere
11. Reinis Rudzāts
12. Sana Vaivode
13. Eva Strīķe
14. Dagmāra Pandere
15. Vitālijs Ignatovs
16. Inese Kokare
17. Ziedonis Mauliņš
18. Jānis Ozoliņš
19. Linda Zvaune
20. Zane Jaunberga
21. Valda Berga
22. Anita Bernharde
23. Iveta Golubovska
24. Ligita Igaune
25. Aleksejs Misčuks
26. Jeļena Reste
27. Edgars Vasiļevskis
28. Mihails Arons
29. Gundega Āva

30. Iveta Barkāne
31. Valentīna Berga
32. Irina Evansa
33. Ināra Gavare
34. Guntis Iļķēns
35. Daina Jēgere
36. Dzintra Krišjāne
37. Daina Kurme
38. Igors Leonardovs
39. Ināra Logina
40. Maija Māliņa
41. Nataļja Morlata
42. Igors Paņihins
43. Anda Seņko
44. Ligita Smeltere
45. Vilnis Sosārs
46. Ilze Supe
47. Ingrīda Tambora
48. Indulis Vanags
49. Viktors Vestermanis
50. Egita Vītola-Rabāce
51. Ilze Zirnīte
52. Maija Dzirgause
53. Aija Freimane
54. Ivars Krastiņš
55. Žanna Labinska
56. Māra Ose
57. Dace Strazda
58. Anna Volāne