LSIB Valde
 1. Mihails Arons, biedrības priekšsēdētājs
 2. Irina Evansa
 3. Iveta Golubovska
 4. Aija Freimane
 5. Ināra Logina
 6. Eva Strīķe
 7. Dzintra Vāvere
LSIB Revīzijas komisija
 1. Ilze Hāznere
 2. Nataļja Morlata
 3. Vilnis Sosārs
LSIB Sertifikācijas komisija
 1. Ināra Logina, komisijas priekšsēdētāja
 2. Inese Kokare, komisijas sekretāre
 3. Aleksandrs Misčuks
 4. Indulis Vanags
 5. Edgars Vasiļevskis