LSIB Valde
 1. Mihails Ārons
 2. Irina Evansa
 3. Aija Freimane
 4. Iveta Golubovska
 5. Guntis Iļķēns
 6. Ināra Logina
 7. Dzintra Vāvere
LSIB Revīzijas komisija
 1. Vilnis Sosārs
 2. Ilze Hāznere
 3. Nataļja Morlata
LSIB Sertifikācijas komisija
 1. Inese Kokare
 2. Ināra Logina
 3. Aleksejs Miščuks
 4. Edgars Vasiļevskis
 5. Indulis Vanags