LSIB biedri 2012. gada 4. marts

2. Igors Aksiks
3. Ilga Albina
4. Mihails Arons
5. Gundega Āva
6. Gaļina Baltgaile
7. Iveta Barkāne
8. Valda Berga
9. Valentīna Berga
10. Anita Bernharde
11. Māra Bērziņa
12. Maija Bērziņa
13. Juris Bērziņš
14. Svetlana Bērziņa
15. Inese Blumberga
16. Igors Bubins
17. Violeta Bugrova
18. 17.Lidija Buklovska
19. Maija Dakse
20. Rudīte Dumbere
21. Irēna Dzērve
22. Maija Dzirgause
23. Normunds Elksniņš
24. Irina Evansa
25. Tatjana Eglīte
26. Dace Freidenberga
27. Aija Freimane
28. Inta Freimane
29. Ināra Gavare
30. Inese Gobiņa
31. Laļi Gogadze-Zandere
32. Iveta golubovska
33. Irina Gordona
34. Mihails Gordons
35. Ilze Hāznere
36. Guntis Iļķēns
37. Ligita Igaune
38. Vitālijs Ignatovs
39. Rūta Jansone
40. Daina Jēgere
41. Ņina Kaļiņina
42. Inga Kalere
43. Liega Kalniņa
44. Mārīte Karlovska
45. Ineta Kārkliņa
46. Edmunds Kārkliņš
47. Lija Kļava
48. Fjodors Kočkarevs
49. Inese Kokare
50. Ivars Krastiņš
51. Agnese Krauze
52. Dzintra Krišjāne
53. Lija Krūmiņa
54. Aija Kulitāne
55. Daina Kurme
56. Aleksandrs Kušpelo
57. Žanna Labinska
58. Aija Leidere – Reine
59. Inese Legzdiņa
60. Igors Leonardovs
61. Agita Leppika
62. Anna Lipmane
63. Ilans Lisagors

64. Ināra Logina
65. Alfrēds Lukša
66. Ziedonis Mauliņš
67. Ilze Miķelsone
68. Aleksejs Miščuks
69. Nataļja Morlata
70. Maija Māliņa
71. Jānis Ozoliņš
72. Valentīna Orosa
73. Māra Ose
74. Gunta Ozoliņa
75. Igors Paņihins
76. Ilona Puriņa
77. Juris Puriņš
78. Ēriks Purmalis
79. Anita Raita
80. Jeļena Reste
81. Ināra Roja
82. Agita Rotberga
83. Solveiga Rubule
84. Ērika Rutkovska
85. Evija Sama
86. Aigars Senkans
87. Anda Seņko
88. Marina Sevastjanova
89. Evita Šlosberga
90. Elvīra Smeltere
91. Ligita Smeltere
92. Aīda Smiļģe
93. Liāna Smilktiņa
94. Antoņina Sondore
95. Vilnis Sosārs
96. Tamāra Spriņģe
97. Dace Strazda
98. Ilze Strazda
99. Ilze Supe
100. Normunds Sūna
101. Larisa Sviridova
102. Larisa Svirska
103. Elita Šatalova
104. Māra Šēfere
105. Agnese Šepte
106. Ilze Šķipore
107. Ingrīda Tambora
108. Valentīna Turlaja
109. Stella Upate
110. Zane Upate
111. Indulis Vanags
112. Edgars Vasiļevskis
113. Dzintra Vāvere
114. Marta Veita
115. Sandra Vestermane
116. Viktors Vestermanis
117. Egita Vītola – Rabāce
118. Inga Vītolberga
119. Guna Vītoliņa
120. Anna Volāne
121. Astrīda Zaneripa
122. Larisa Ziedone
123. Liāna Ziediņa
124. Ilze Zirnīte
125. Valērijs Žirs