LSIB biedri 2020. g. 19. novembrī

1. Ilga Albina
2. Mihails Arons
3. Gundega Āva
4. Iveta Barkāne
5. Valda Berga
6. Valentīna Berga
7. Anita Bernharde
8. Māra Bērziņa
9. Juris Bērziņš
10. Inese Blumberga
11. Elmārs Patriks Borins
12. Lidija Buklovska
13. Inta Čerņavska
14. Mihails Dolguševs
15. Maija Dzirgause
16. Viktorija Džabijeva
17. Irina Evansa
18. Aija Freimane
19. Ināra Gavare
20. Inese Gobiņa
21. Gunārs Grigulis
22. Vladimirs Gromakovskis
23. Iveta Golubovska
24. Irina Gordona
25. Alla Haduņkina
26. Ilze Hāznere
27. Guntis Iļķēns
28. Ligita Igaune
29. Vitālijs Ignatovs
30. Zane Jaunberga
31. Daina Jēgere
32. Jānis Kolbergs
33. Fjodors Kočkarevs
34. Inese Kokare
35. Ivars Krastiņš
36. Marika Krauce
37. Dzintra Krišjāne
38. Daina Kurme
39. Žanna Labinska
40. Jānis Labucis
41. Inga Lavrenova
42. Igors Leonardovs
43. Iļja Noviks
44. Andra Matuševica
45. Līga Mekša
46. Anna Lipmane

47. Aiva Lībere
48. Ināra Logina
49. Ziedonis Mauliņš
50. Matīss Mežals
51. Aleksejs Miščuks
52. Nataļja Morlata
53. Maija Māliņa
54. Samanta Mārtiņa
55. Jānis Ozoliņš
56. Māra Ose
57. Dagmāra Pandere
58. Igors Paņihins
59. Aelita Plinta
60. Jeļena Reste
61. Agita Rotberga
62. Reinis Rudzāts
63. Aigars Senkans
64. Anda Seņko
65. Dmitrijs Sergejevs
66. Ilze Seržante
67. Marina Sevastjanova
68. Ligita Smeltere
69. Vilnis Sosārs
70. Tamāra Spriņģe
71. Dace Strazda
72. Ilze Strazda
73. Eva Strīķe
74. Evija Stumbre -Stumberga
75. Ilze Supe
76. Māra Šēfere
77. Ingrīda Tambora
78. Sana Vaivode
79. Indulis Vanags
80. Edgars Vasiļevskis
81. Dzintra Vāvere
82. Viktors Vestermanis
83. Egita Vītola – Rabāce
84. Anna Volāne
85. Liāna Ziediņa
86. Ilze Zirnīte
87. Linda Zvaune
88. Gaļina Zubkova
89. Oksana Žukova

LSIB biedri 2012. gada 4. marts

2. Igors Aksiks
3. Ilga Albina
4. Mihails Arons
5. Gundega Āva
6. Gaļina Baltgaile
7. Iveta Barkāne
8. Valda Berga
9. Valentīna Berga
10. Anita Bernharde
11. Māra Bērziņa
12. Maija Bērziņa
13. Juris Bērziņš
14. Svetlana Bērziņa
15. Inese Blumberga
16. Igors Bubins
17. Violeta Bugrova
18. 17.Lidija Buklovska
19. Maija Dakse
20. Rudīte Dumbere
21. Irēna Dzērve
22. Maija Dzirgause
23. Normunds Elksniņš
24. Irina Evansa
25. Tatjana Eglīte
26. Dace Freidenberga
27. Aija Freimane
28. Inta Freimane
29. Ināra Gavare
30. Inese Gobiņa
31. Laļi Gogadze-Zandere
32. Iveta golubovska
33. Irina Gordona
34. Mihails Gordons
35. Ilze Hāznere
36. Guntis Iļķēns
37. Ligita Igaune
38. Vitālijs Ignatovs
39. Rūta Jansone
40. Daina Jēgere
41. Ņina Kaļiņina
42. Inga Kalere
43. Liega Kalniņa
44. Mārīte Karlovska
45. Ineta Kārkliņa
46. Edmunds Kārkliņš
47. Lija Kļava
48. Fjodors Kočkarevs
49. Inese Kokare
50. Ivars Krastiņš
51. Agnese Krauze
52. Dzintra Krišjāne
53. Lija Krūmiņa
54. Aija Kulitāne
55. Daina Kurme
56. Aleksandrs Kušpelo
57. Žanna Labinska
58. Aija Leidere – Reine
59. Inese Legzdiņa
60. Igors Leonardovs
61. Agita Leppika
62. Anna Lipmane
63. Ilans Lisagors

64. Ināra Logina
65. Alfrēds Lukša
66. Ziedonis Mauliņš
67. Ilze Miķelsone
68. Aleksejs Miščuks
69. Nataļja Morlata
70. Maija Māliņa
71. Jānis Ozoliņš
72. Valentīna Orosa
73. Māra Ose
74. Gunta Ozoliņa
75. Igors Paņihins
76. Ilona Puriņa
77. Juris Puriņš
78. Ēriks Purmalis
79. Anita Raita
80. Jeļena Reste
81. Ināra Roja
82. Agita Rotberga
83. Solveiga Rubule
84. Ērika Rutkovska
85. Evija Sama
86. Aigars Senkans
87. Anda Seņko
88. Marina Sevastjanova
89. Evita Šlosberga
90. Elvīra Smeltere
91. Ligita Smeltere
92. Aīda Smiļģe
93. Liāna Smilktiņa
94. Antoņina Sondore
95. Vilnis Sosārs
96. Tamāra Spriņģe
97. Dace Strazda
98. Ilze Strazda
99. Ilze Supe
100. Normunds Sūna
101. Larisa Sviridova
102. Larisa Svirska
103. Elita Šatalova
104. Māra Šēfere
105. Agnese Šepte
106. Ilze Šķipore
107. Ingrīda Tambora
108. Valentīna Turlaja
109. Stella Upate
110. Zane Upate
111. Indulis Vanags
112. Edgars Vasiļevskis
113. Dzintra Vāvere
114. Marta Veita
115. Sandra Vestermane
116. Viktors Vestermanis
117. Egita Vītola – Rabāce
118. Inga Vītolberga
119. Guna Vītoliņa
120. Anna Volāne
121. Astrīda Zaneripa
122. Larisa Ziedone
123. Liāna Ziediņa
124. Ilze Zirnīte
125. Valērijs Žirs