Izglītības iespējas algoloģijā:

!!!

Algologa  papilgspecialitāti Latvijā var iegūt tikai pēc rezidentūras pabeigšanas, kas algoloģijā ilgst 1 gadu. Uzņemšana vispārējā kārtībā – kā MK Noteikumos un reglamentējošajos dokumentos. Informāciju var iegūt VM mājas lapās, tomēr precīzāka www.rsu.lv Tālākizglītības fakultātē.